bảo trì – sửa chữa thang máy

<

BẢO TRÌ THÔNG THƯỜNG

Điều khoản thỏa thuận:
– Bảo dưỡng định kỳ hàng tháng
– Sửa chữa hư hỏng đột xuất
– Có tính phí vật tư hỏng phải thay thế
– Tư vấn sử dụng và huấn luyện cứu hộ
– Hỗ trợ khách hàng 24/7
– Báo cáo sự cố theo yêu cầu
Với dịch vụ này khách hàng sẽ có lợi là giá bảo trì thấp, tuy nhiên khách hàng có thể gặp trở ngại khi thang hư liên tục và phải thay thế vật tư nhiều lần, làm gián đoạn hoạt động của thang máy vì phải chờ các hoạt động đánh giá hư hỏng, báo giá, và tiến hành ký hợp đồng xong mới sửa chữa.

BẢO TRÌ TRỌN GÓI

Điều khoản thỏa thuận:
– Bảo dưỡng định kỳ hàng tháng
– Sửa chữa hư hỏng đột xuất
– Thay thế tức thì các vật tư hư hỏng
– Ngăn ngừa trước các trường hợp thang hoạt động thiếu tin cậy
– Trọn gói không tính phí nếu cần phải thay thế vật tư có giá trị cao hay thấp
– Tư vấn sử dụng và huấn luyện cứu hộ
– Hỗ trợ khách hàng 24/7
– Báo cáo sự cố theo yêu cầu
Với gói dịch vụ này khách hàng có thể yên tâm sử dụng thang máy với một chi phí cố định được dự trù trong ngân sách, thang được hoạt động liên tục vì chúng tôi luôn có linh kiện vật tư dự phòng thay thế.
Gói dịch vụ này sẽ rất có lợi với các công trình chung cư, bệnh viện hoặc các công trình có nguồn ngân sách cố định.